Home » Advies

Advies

Integriteit, fraude, veiligheid, ‘het voldoen aan regels’, goed bestuur: onderwerpen die bij elke organisatie een rol spelen. Het zijn ook onderwerpen die door de gehele organisatie heen spelen. Het inrichten van beleid en het managen van deze risico’s op een opbouwende wijze blijkt in de praktijk een grote uitdaging. Vaak weet men wat er moet gebeuren, maar bestaat behoefte aan richting en advies over hoe aan het beleid handen en voeten te geven.

Advies in integriteit
HIG ondersteunt organisaties bij het opbouwen van hun kennis en kunde, waardoor hun weerbaarheid tegen integriteitsschendingen wordt versterkt. Onze specialisten werken met de organisatie toe naar het gewenste weerbaarheidsniveau. Dit begint met een evaluatie van de huidige stand van zaken, die maatgevend is voor de aanpak. De kennis en ervaring met uiteenlopende incidenten en adviestrajecten vormen het fundament voor onze ondersteuning. Wij brengen organisaties verder.

 

Interesse?
Heeft u vragen of wilt u met ons in gesprek? Neemt u dan contact op met Hessel van Bruggen via hessel.vanbruggen@hollandintegritygroup.nl of telefonisch op +31 (0)20 491 7720.