Home » Anti-witwasdienstverlening

Anti-witwasdienstverlening

De bestaande antiwitwaswetgeving is complex en voortdurend in ontwikkeling. Financiële instellingen, professionele dienstverleners en andere onder toezicht staande instellingen worstelen soms met vraagstukken rondom de reikwijdte van deze wet- en regelgeving, de effectiviteit van te nemen maatregelen, de training van medewerkers of de diepgang van onderzoeken naar potentiële cliënten of mogelijk ongebruikelijke transacties.

Uitgebreide ervaring
Vanaf de invoering van antiwitwaswetgeving in de begin jaren negentig zijn partners en medewerkers van Holland Integrity Group betrokken geweest bij alle facetten waar deze wetgeving betrekking op heeft. Zo hebben wij financiële instellingen en professionele dienstverleners ondersteund bij het vertalen van de antiwitwaswetgeving naar helder beleid en adequate procedures. Daarnaast hebben wij medewerkers getraind in het begrijpen van de wetgeving, het herkennen van signalen van witwassen, het onderzoeken van ongebruikelijke transacties en het stellen van de juiste vragen aan (potentiële) cliënten en zakenrelaties. Tenslotte hebben wij financiële instellingen ondersteund bij het implementeren en testen van software voor het onderkennen van ongebruikelijke transacties.

Ondersteuning
Holland Integrity Group heeft de noodzakelijke kennis en ervaring om cliënten te assisteren bij:

  • het uitvoeren van risicoanalyses op basis van onder meer witwastypologieën, cliëntprofielen en risicocategorieën;
  • het onderzoeken van aanwijzingen dat uw organisatie (ongewild) is betrokken bij witwassen;
  • het reviewen van ongebruikelijke transacties voor of door uw cliënten;
  • het uitvoeren van een onafhankelijke review van de integriteit van uw potentiële cliënten of zakelijke relaties.

 

 

Interesse?
Heeft u vragen of wilt u met ons in gesprek? Neemt u dan contact op met Frank Erkens via frank.erkens@hollandintegritygroup.nl of telefonisch op +31 (0)20 491 7720.