Feitenonderzoek in een politiek-bestuurlijke omgeving

‘Repareer het dak als de zon schijnt.’

Het aantal integriteitsonderoeken zal toenemen. Dat verwachten Hessel van Bruggen en Peter Otten van de Holland Integrity Group. Met dit artikel beogen zij een bijdrage te leveren aan de discussie over integriteit. Dat noodzaakt “het dak te repareren nu de zon schijnt”: de gemeentelijke organisatie

Lees verder

Schoenmaker blijf bij je leest

Het Financieele Dagblad pakte deze week groot uit met een artikel, waarin stond dat advocaten steeds vaker, ten koste van accountants, de markt voor forensische onderzoeken betreden. Managing Partner Frank Erkens is van mening dat advocaten en accountants, afzonderlijk én gezamenlijk, onvoldoende invulling kunnen geven aan de eisen van zorgvuldig én volledig onderzoek.

Lees verder

Artikel Peter Otten in Nederland Wethoudersland

Associate Director Peter Otten stelt in de special Nederland Wethoudersland van Binnenlands Bestuur: “Gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters zijn samen verantwoordelijk voor een goed bestuur en moeten elkaar in hun rol versterken.” Integriteit binnen het openbaar bestuur maakt daar een wezenlijk onderdeel van uit.

Lees hier het hele artikel

Lees verder

Blog: verslag Dag van de Integriteit 2014

Afgelopen dinsdag waren Peter Otten en ik aanwezig op de Dag van de Integriteit, georganiseerd door Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector. De opkomst van bijna 300 deelnemers, de burgemeester van Rotterdam die in zijn agenda schuift om te kunnen aftrappen, een open en kwetsbare bijdrage van minister Plasterk die rechtstreeks vragen van het publiek

Lees verder

Flexibele aanpak van non-core risico’s

Van professionele (risico)managers, compliance officers en internal auditors mag verwacht worden dat zij inzicht hebben in en ervaring hebben met de interne bedrijfsprocessen en de hiermee samenhangende interne risico’s. Tegelijkertijd mag niet van hen verwacht worden, aldus de auteur, dat zij ook alles weten over allerlei ‘non-core’ risico’s, zoals sanctiewetgeving, financieel-economische criminaliteit, cybercriminaliteit of

Lees verder

Peter A. Otten als Associate Director verbonden aan HIG

Peter A. Otten als Associate Director verbonden aan HIG 

Holland Integrity Group (HIG) maakt bekend dat per 1 september jongstleden Peter A. Otten zich als Associate Director heeft verbonden aan HIG. De expertise van HIG en de uitgebreide politieke en bestuurlijke ervaring van Peter vormen een goede combinatie om organisaties

Lees verder