Training ‘Fraudebeheersing in de praktijk’

In mei verzorgt Managing Partner Hessel van Bruggen opnieuw de driedaagse training ‘Fraudebeheersing in de praktijk’, een heldere en praktische training op het gebied van fraude. Aandacht gaat uit naar het signaleren van ‘rode vlaggen’, het creëren van een cultuur waarin (vermoedens van) fraude bespreekbaar zijn en hoe fraudeonderzoeken opgezet worden.

Aanmelden

Lees verder

Integriteit gemeenteraad

Afgelopen vrijdag publiceerde NRC Handelsblad de ingezonden brief van HIG met advies aan gemeenten hoe zij de integriteit van raadsleden, wethouders en derden kunnen bevorderen. Lees hier de brief:

Screen ook derden

Ondanks een steeds sterker wordende roep om raadsleden en wethouders te screenen op integriteit, blijkt zelfs de

Lees verder

Integriteit en gemeenten…

Afgelopen week publiceerde Vrij Nederland voor het tweede opeenvolgende jaar de Politieke Integriteits-index.

De index is een opsomming van situaties, waarbij lokale en landelijke politici vanwege integriteitsinbreuken zijn afgetreden of gesanctioneerd. Hessel van Bruggen, Directeur bij Holland Integrity Group, uitte reeds in november 2013 zijn verbazing over de onzorgvuldigheid waarmee in de

Lees verder

Besmetting van geld

In 2009 en in 2012 heeft het gerechtshof Amsterdam (hierna: het Hof) in een tweetal strafzaken geoordeeld dat vermogen ‘besmet’ is geraakt door de ontvangst van criminele gelden. In de beide zaken zijn veroordelingen uitgesproken wegens witwassen. De uitspraken hebben in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en

Lees verder

Forensisch onderzoek; geïntegreerde multidisciplinaire aanpak cruciaal

Private forensische onderzoeken leiden zelden tot het terughalen van verdwenen gelden. Ze leveren vaak niet meer op dan het gedeeltelijk opdiepen van de feiten. De auteurs behandelen alle ins en outs van forensisch onderzoek. Alleen met een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak, zo schrijven zij, kan onderzoek succes opleveren.Ook blijkt dat de professionele forensisch dienstverlener

Lees verder

Claims op derden in jaarrekening

Financieringen commercieel vastgoed Veel kredietportefeuilles bevinden zich in de gevarenzone. De vraag is of deze portefeuilles wel de aandacht krijgen die zij verdienen. Betalingsproblemen bij kredietnemers zijn niet altijd het gevolg van de crisis. Het komt ook voor dat gelden van de kredietnemer onrechtmatig zijn aangewend. De kredietverstrekker heeft dan grond voor het instellen

Lees verder

Fraudebeheersing: Het moet anders.

De aanpak van fraudepreventie moet anders, getuige het aantal en de aard van de incidenten die in de financiële sector aan het licht komen. Regelgeving, governance codes en toezichtmodellen, hoe effectief ook gepercipieerd, hebben de incidenten in de afgelopen jaren niet kunnen voorkomen en een schijnzekerheid gecreëerd. Daar ligt dus niet de oplossing.

Lees verder

Roep om zorgvuldigheid

De burgemeester van Vlissingen, René Roep (CDA), is begin september 2013 opgestapt. In de zomer werd namelijk bekend dat hij onrechtmatige declaraties had ingediend en het zag er naar uit dat een meerderheid van de gemeenteraad om zijn aftreden zou vragen. De heer Roep hield de eer aan zichzelf en besloot zijn ambt

Lees verder