Home » Due Diligence & Screening

Due Diligence & Screening

Holland Integrity Group heeft veel ervaring met het uitvoeren van integriteitonderzoeken of screenings. Wij ondersteunen organisaties bij het uitvoeren van integriteitonderzoeken naar toekomstige bestuurders, commissarissen en medewerkers die benoemd worden op zogeheten integriteitgevoelige functies.

Ken uw zakenpartner
Naast het screenen van de ‘eigen’ mensen, ondersteunen wij organisaties bij het uitvoeren van integriteitonderzoeken naar overnamekandidaten, potentiële (ver)kopers en betrokken sleutelfunctionarissen. Ook voeren wij integriteitonderzoeken uit naar rechtspersonen en individuen die cliënt willen worden bij financiële instellingen, trustmaatschappijen of andere professionele dienstverleners.

Screening is maatwerk
Wij hanteren een risicogeoriënteerde methodiek die wij zelf hebben ontwikkeld op basis van onze kennis en ervaring met wet- en regelgeving, forensische onderzoeken en veiligheidsonderzoeken die door de Nederlandse overheid worden gehanteerd. Elk integriteitonderzoek is uniek, omdat elke relatie die u met uw zakenrelatie, cliënt of medewerker aangaat uniek is. In onderling overleg met u stellen wij aan de hand van de aard van de toekomstige relatie, belangrijke kenmerken en de potentiële risico’s een risicoprofiel op:hoe hoger het risico, des te meer inspanningen wij zullen uitvoeren om de potentiële risico’s inzichtelijk te maken. Aan een toekomstige CFO of CEO bij een multinational zijn namelijk andere potentiële risico’s verbonden dan aan een potentiële koper van vastgoed van een woningcorporatie of aan een potentiële cliënt bij een trustkantoor.

Tevreden betrokkenen
Naast het bepalen van het risicoprofiel, maken wij onderscheid in twee onderzoeksmogelijkheden: met medewerking en zonder medewerking van de betrokken individu(en). In het geval dat het risicoprofiel van de toekomstige zakenrelatie, cliënt of medewerker als laag wordt gekwalificeerd kan volstaan worden met onderzoek in open bronnen. Medewerking van de betrokkene(n) is dan niet noodzakelijk. Echter in die gevallen dat het risicoprofiel van de toekomstige zakenrelatie, cliënt of medewerker als midden of hoog wordt gekwalificeerd, raden wij aan om betrokkene(n) bij het integriteitonderzoek te betrekken en om zijn/haar medewerking te vragen. Discretie is daarbij cruciaal. In menig onderzoek worden wij na afloop van de integriteitonderzoeken door betrokkene(n) bedankt voor de prettige en professionele samenwerking.

 

Interesse?
Heeft u vragen of wilt u met ons in gesprek? Neemt u dan contact op met Bart Dijkshoorn via bart.dijkshoorn@hollandintegritygroup.nl of telefonisch op +31 (0)20 491 7720.