Home » Energie & Voorzieningen

Energie & Voorzieningen

De energiesector en waterleidingbedrijven maken onderdeel uit van de vitale infrastructuur van Nederland: onmisbare onderdelen van onze maatschappij en economie en het leidt tot ontwrichtende gevolgen wanneer deze uit zouden vallen. Het risicoprofiel van dergelijke organisaties is hoog en de belangen zijn groot.

Lange termijnvisie
De energiemarkt is zeer competitief en staat voor grote uitdagingen. De wereld is bezig met een transitie naar een duurzamer energiesysteem. Geopolitieke ontwikkelingen en op termijn uitputtende fossiele brandstoffen hebben directe invloed op de sector en de keuzes waar men voor staat. Investeringen zijn enorm en enkel rendabel wanneer men de lange termijn in ogenschouw houdt.

Wet- en regelgeving
De aard van de sector maakt dat de sector veel regels kent én nodig heeft. Veiligheids-, compliance, en operationele risico’s zijn daarom bepalend voor de maatregelen die op organisatorisch, technisch en procedureel terrein genomen worden. Dit vereist een optimale inrichting van gebouwen, mensen, procedures en systemen.