Home » Farma & Gezondheidszorg

Farma & Gezondheidszorg

De farma en life science sector wordt/worden gekenmerkt door lange aanlooptijden, grote investeringen en onzekerheid of innovaties daadwerkelijk op de markt gebracht zullen worden. Lange en complexe trajecten die bovendien sterk gereguleerd zijn. Bescherming van intellectueel eigendom, IT-beveiliging en de integriteit van medewerkers zijn belangrijke gebieden van aandacht voor spelers in de farmaceutische sector.

Veranderingen
De gezondheidszorg is eveneens volop in beweging. In een tijd dat de financiële mogelijkheden vanuit de overheid, in combinatie met een toenemende vergrijzing, beperkt zijn, beweegt de gezondheidszorg langzaam richting marktdenken en markthandelen. Ziekenhuizen en andere instellingen binnen de gezondheidszorg worden geacht transparant te zijn over de kosten en baten van hun organisatie. Dit vereist een andere inrichting van de organisatie, die gepaard gaat met investeringen in kennis, mensen en systemen.