Home » Financials

Financials

De financiële sector heeft turbulente jaren achter de rug. Veel nieuwe wet- en regelgeving, toegenomen aandacht van toezichthouders, strengere kapitaaleisen, omvangrijke portefeuilles met probleemkredieten, technologische ontwikkelingen en een geschade reputatie zijn slechts enkele uitdagingen waar de sector voor wordt gesteld.

Vertrouwen terugwinnen
Het vertrouwen van het publiek in banken, pensioenfondsen en verzekeraars is de afgelopen jaren door diverse incidenten naar een dieptepunt gezakt. Maatschappelijke discussies over de hoogte van bonussen, nationalisaties en staatssteun, woekerpolissen en kortingen op pensioenen door een te lage dekkingsgraad hebben ertoe geleid dat toezichthouders onder druk van de politiek en de publieke verontwaardiging strenger zijn gaan optreden. De financiële sector zal actie moeten nemen om het brede vertrouwen te herstellen.

Nieuwe wet- en regelgeving
De vertaling van wet- en regelgeving naar een toegesneden en beheerste bedrijfsvoering op het terrein van integriteit en financieel-economische criminaliteit, zoals fraude, corruptie en witwassen, blijkt voor sommige financiële instellingen in de praktijk toch nog lastig te zijn. De lijst van relevante Nederlandse en buitenlandse nieuwe wetten is lang: Wet op het Financieel Toezicht, Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme, Alternative Investment Fund Managers Directive, Bribery Act, Foreign Account Tax Compliance Act, Arms Export Control Act, Foreign Asset Control Regulations, Foreign Corruption Practices Act en Patriot Act.

Private equity
Van private equity fondsen wordt verwacht dat zij de Alternative Investment Fund Managers Directive hebben vertaald naar adequaat beleid en procedures. In dit kader is het onderkennen en het beheersen van potentiële risico’s ten aanzien van de eigen organisatie, de diensten, cliënten, zakenrelaties, medewerkers en transacties voor private equity fondsen in navolging van andere financiële instellingen en professionele dienstverleners een belangrijk aandachtspunt.