Home » Financieel-economische criminaliteit

Financieel-economische criminaliteit

De afgelopen jaren hebben zich in Nederland en andere landen incidenten op het gebied van financieel-economische criminaliteit voorgedaan die het imago van de betrokken instellingen hebben geschaad. Gevolgen waren onder meer: dalende beurskoersen, negatieve pers, rechtszaken door boze aandeelhouders, forse boetes van toezichthouders, en bestuurders die door het Openbaar Ministerie (OM) worden vervolgd. In de pers zijn veel voorbeelden te vinden van instellingen waar bestuurders zichzelf of anderen hebben bevoordeeld, jaarrekeningen en andere documenten in strijd met de waarheid zijn opgesteld en/of waarbij in strijd met wet- en regelgeving is gehandeld. Financieel-economische criminaliteit is de verzamelnaam voor onregelmatigheden op het terrein van fraude, witwassen, terrorismefinanciering, sanctiewetgeving, handelen met voorkennis en vele andere onregelmatigheden met een financieel-economisch karakter.

Complexiteit van non-core risico’s
De incidenten en de uitkomsten van veel onderzoeken van toezichthouders, opsporingsdiensten e.a. laten zien dat menig organisatie moeite heeft met het inzichtelijk en beheersbaar krijgen van risico’s op het terrein van financieel-economische criminaliteit en dat de consequenties aanzienlijk kunnen zijn. De complexiteit van maatschappelijke en economische ontwikkelingen, internationale wet- en regelgeving, potentiële risico’s op het terrein van financieel-economische criminaliteit, en governance vraagstukken vraagt een andere aanpak. Holland Integrity Group staat een projectmatige, multidisciplinaire aanpak voor, waarbij interne en externe specialisten projectmatig samenwerken in het preventief onderkennen, signaleren en beheersen van potentiële risico’s alsmede het voorkomen én zo nodig repressief aanpakken van incidenten, zal bepalend worden voor de weerbaarheid van organisaties op het terrein van financieel-economische criminaliteit.