Home » Frauderisicomanagement

Frauderisicomanagement

Fraude is een specifieke vorm van een integriteitsinbreuk en kenmerkt zich door opzet, misleiding en het feit dat het onrechtmatig is. Dit zorgt ervoor dat de impact ervan op een organisatie groot is. Onrust, achterdocht en de uitkomsten van een onderzoek zijn vaak een negatieve verrassing die het vertrouwen schaden.

Optimale situatie creëren
Wij zien vrijwel altijd mogelijkheden om een belangrijk deel van deze negatieve ervaringen en bijbehorende kosten te voorkomen. Door inzet van ervaring met fraude, kennis van processen, systemen en mensen, kunnen de risico’s op fraude in belangrijke mate worden teruggebracht naar een voor de organisatie acceptabel niveau. De adviezen zijn praktisch en gericht op toepassing in de  dagelijkse werkzaamheden.

Eenvoudig en effectief
Door een zo eenvoudig mogelijk beleid en zichtbare aanpak kan de organisatie frauderisico’s overzien en beheersen. Bovendien kan men snel en onderbouwd verantwoording afleggen aan belanghebbenden bij (vermoedens) van incidenten. Dit alles met het doel om onrust te voorkomen.

Interesse?
Heeft u vragen of wilt u met ons in gesprek? Neemt u dan contact op met Hessel van Bruggen via hessel.vanbruggen@hollandintegritygroup.nl of telefonisch op +31 (0)20 491 7720.