Home » Governance, Risk & Compliance

Governance, Risk & Compliance

Hoe is een bedrijf ingericht, hoe wordt het bestuurd en hoe is het toezicht vormgegeven? Governance en het geheel van ‘checks and balances’ is deels vastgelegd in wet- en regelgeving.  Wetten en regels die vaak als beperkend en onnodig kostbaar worden beschouwd. Echter, wanneer een organisatie hier op een juiste wijze op weet te anticiperen, bieden wetten en regels ook kansen om als organisatie je te onderscheiden van de concurrentie.

Integrale benadering
Holland Integrity Group staat organisaties bij in het vormgeven van een effectief en efficiënt governance, risk en compliancebeleid. Samen met opdrachtgevers zetten we beheerssystemen op en maken we risicobeleid tot een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan bedreigingen als integriteitsinbreuken, overtredingen van sanctiereglementen en ongewenste omgangsvormen.

 

Interesse?
Heeft u vragen of wilt u met ons in gesprek? Neemt u dan contact op met Hessel van Bruggen via hessel.vanbruggen@hollandintegritygroup.nl of telefonisch op +31 (0)20 491 7720.