Home » Integriteit

Integriteit

Onderzoek wijst uit dat de gemiddelde organisatie 5% van hun inkomsten verliest door fraude. Bovendien duurt het gemiddeld anderhalf jaar voordat fraude ontdekt wordt. Een goede inrichting van organisaties, het borgen van een optimaal functionerend integriteitsbeleid en het voeren van goed frauderisicomanagement zorgt ervoor dat organisaties zich kunnen richten op de kern van hun bedrijfsvoering: het zo goed mogelijk bedienen van de klant of de burger.

Voorkomen is beter dan genezen
Onderzoeken naar ongewenst gedrag en fraude hebben ons veel inzichten gegeven en daarmee zijn wij in staat te organisaties gedegen te adviseren over preventie en detectie van dergelijk gedrag. Wij helpen organisaties om zich tegen bedreigingen te wapenen, vroegtijdig ‘rode vlaggen’ te signaleren en zorgen ervoor dat organisaties weten met wie zij zaken doen en wie zij in dienst nemen. Die inzichten en kunde laten wij ook graag in de organisatie achter. Het is ons doel de organisatie te helpen op deze complexere en lastige onderwerpen sterker te worden.