Home » Litigation Support

Litigation Support

De complexiteit van casussen kan groot zijn. Niet alleen de inhoudelijke kant van een casus kan complex zijn, maar ook de weg die een opdrachtgever moet bewandelen om zijn gelijk te krijgen. Als een organisatie zich geconfronteerd ziet met onregelmatigheden, dan heeft deze er belang bij om de financiële en reputatieschade zo veel mogelijk te beperken. Naast het beperken van de schade, is het zaak inzicht te krijgen in alle relevante feiten en omstandigheden en zo mogelijk de financiële schade te verhalen op de verantwoordelijken. Daarom is het voor de opdrachtgever en haar juridische adviseurs zaak dat een in te stellen forensisch onderzoek professioneel, zorgvuldig en effectief wordt uitgevoerd. Beoogde doelstellingen dienen te worden gerealiseerd en zo nodig wordt de casus ook bij een rechter of officier van justitie adequaat uiteengezet.

Samenwerking met uw juridisch adviseurs
Holland Integrity Group heeft de kennis, de expertise, jarenlange ervaring en het internationale netwerk om mee te denken over de belangen van de organisatie, het vertalen van deze belangen naar onderzoeksdoelstellingen en het adequaat uitvoeren van een multidisciplinair onderzoek. Door onze achtergrond en jarenlange ervaring hebben wij kennis en ruime ervaring met civielrechtelijke en strafrechtelijke procedures in de Continentale en Angelsaksische rechtstelsels. Wij hebben ervaring in veel landen op alle continenten, waardoor wij in staat zijn opdrachtgevers snel, soepel en in samenspraak met juridische adviseurs te ondersteunen met het verzamelen van relevante gegevens en het initiëren van procedures.

 

Interesse?
Heeft u vragen of wilt u met ons in gesprek? Neemt u dan contact op met Frank Erkens via frank.erkens@hollandintegritygroup.nl of telefonisch op +31 (0)20 491 7720.