Home » Non-performing loans (NPLs)

Non-performing loans (NPLs)

Banken zien zich geconfronteerd met een enorme hoeveelheid ‘non-performing loans’ (NPL’s) op hun balansen. Uit onderzoek blijkt dat de omvang van NPL’s van Europese banken eind 2013 meer dan 1,25 biljoen Euro bedraagt. De omvang van de Nederlandse NPL’s wordt geschat op een bedrag van 57 miljard Euro. In de praktijk blijkt dat het niet de core business van de banken is om deze noodlijdende kredieten te managen. De focus lijkt met name gericht te zijn op de aanwezigheid, waardering en uitwinning van de bestaande onderpanden, waardoor minder aandacht wordt besteed aan het verklaren van de verschillen tussen de verstrekte financiële middelen en de uiteindelijke waarden van de onderpanden. Meerdere oplossingen dienen zich aan, maar kennen elk specifieke voor- en nadelen.

Meer mogelijkheden
Holland Integrity Group heeft veel ervaring met het inzichtelijk maken van de aard en omvang van de problemen die samenhangen met NPLs. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de problemen met de NPLs niet veroorzaakt is door de financiële crisis, maar het gevolg is van de keuzes die kredietnemers hebben gemaakt. De afgelopen jaren hebben wij voor banken tientallen projecten over de gehele wereld onderzocht, juridische procedures geïnitieerd en gezorgd dat verdwenen financiële middelen inzichtelijk gemaakt zijn en teruggehaald zijn.

White paper
Onze visie op de aanpak van NPL’s hebben wij beschreven in een white paper. Graag informeren wij u over de mogelijkheden om problemen met NPL’s in kaart te brengen en een belangrijk deel van de door u verstrekte financiële middelen terug te halen.