Home » Onderzoek

Onderzoek

De complexiteit van maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen, (inter)nationale wet- en regelgeving, potentiële non-core risico’s en governance vraagstukken kan tegenwoordig groot zijn. Van bestuurders, (risico)managers, compliance officers en auditors mag verwacht worden dat zij beschikken over een gedegen inzicht in en ervaring met de bedrijfsprocessen van de eigen organisatie en de hiermee samenhangende interne core risico’s. Tegelijkertijd mag niet van hen verwacht worden dat zij ook gespecialiseerd zijn in non-core risico’s op het terrein van bijvoorbeeld sanctiewetgeving, financieel-economische criminaliteit, cybercriminaliteit of onvoorspelbaar gedrag van medewerkers met psychische problemen.

Verschillende disciplines
De reputatie en winstgevendheid van organisaties kan snel en onverwacht aangetast worden als niet adequaat gereageerd wordt op mogelijke incidenten. Holland Integrity Group heeft de kennis en ervaring in huis om cliënten adequaat te ondersteunen bij het inzichtelijk maken en oplossen van incidenten. Wij staan een multidisciplinaire aanpak van casussen voor, waarbij meerdere deskundigen gestructureerd samenwerken. Hierdoor zijn wij beter in staat om de vaak complexe werkelijkheid te ontrafelen, in kaart te brengen en praktische oplossingen aan te dragen.

Effectiever en efficiënter
Holland Integrity Group streeft naar permanente, projectmatige samenwerking met haar cliënten. Hierdoor kan geprofiteerd worden van de meest gekwalificeerde mensen en beste middelen van binnen en buiten de organisatie. Niet alleen verbetert de kwaliteit van interne processen, maar het stelt de organisatie ook in staat om kosten en risico’s te beheersen.