Home » Onregelmatigheden

Onregelmatigheden

Uit onderzoek blijkt dat organisaties met enige regelmaat geconfronteerd worden met aanwijzingen dat bestuurders, medewerkers, cliënten en/of zakenrelaties betrokken zijn bij onregelmatigheden. Onregelmatigheden die kunnen variëren van mogelijk valse declaraties of facturen, verdwenen gelden tot en met schimmige constructies met buitenlandse rechtspersonen in belastingparadijzen. In veel gevallen wil men zichzelf ten koste van de ander verrijken.

Elke casus is uniek
Sommige casussen zijn klein en snel op te lossen. Andere casussen zijn complex en lastiger inzichtelijk te maken. Sommige aanwijzingen zijn geventileerd door rancuneuze individuen en blijken niet te kloppen. Andere signalen betreffen het topje van de ijsberg.

Tijdig ingrijpen
Uit ervaring weten wij dat het belangrijk is om aandacht aan deze problemen te geven en het niet op zijn beloop te laten. Helaas lossen dit soort problemen niet uit zichzelf op, maar is er een gerede kans dat de problemen zelfs groter worden. Daarnaast bestaat ook het risico dat op een later moment het verwijt komt dat aan concrete aanwijzingen niet de noodzakelijke aandacht is gegeven, waardoor ‘het recht van spreken’ verloren is gegaan of zelfs erger, dat dit leidt tot een juridisch verwijt.

Gedegen onderzoek
Of sprake is van rancune of van een omvangrijke fraude, is enkel duidelijk te krijgen door onderzoek te doen. Onderzoek, waarbij rekening gehouden wordt met de belangen van alle betrokkenen, de aard en herkomst van de aanwijzingen en de mogelijke consequenties van de opties om niets te doen of de aanwijzingen te onderzoeken. De stappen die in deze fase worden gezet, zijn allesbepalend voor het verdere verloop. Het zelf pionieren of het laten pionieren door een zelfverklaarde deskundige, het niet zorgvuldig veiligstellen van belangrijke gegevens of het overhaast confronteren van betrokkene(n) met de aanwijzingen leidt in veel gevallen niet tot het gewenste resultaat, maar tot onnodige escalatie, langdurige juridische procedures, hoge afkoopsommen en negatieve publiciteit.