Home » Openbaar bestuur & integriteit

Openbaar bestuur & integriteit

Integriteit is een belangrijk onderwerp binnen het openbaar bestuur. Er wordt veel over gesproken en er zijn vele initiatieven om integriteit een centrale rol te geven binnen zowel de ambtelijke, bestuurlijke en de volksvertegenwoordigende organisaties. Uit de laatste Monitor Integriteit Openbaar Bestuur (2012) van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) blijkt dat de beleving van integriteit tussen 2006 en 2012 vrijwel gelijk is gebleven. Tweederde van de ambtenaren en politieke ambtsdragers beleeft de integriteit in de organisatie positief. Een tiende daarentegen vindt de werkhouding van collega’s niet integer. Verder valt op dat vrijwel alle leidinggevenden in de ambtelijke organisatie vinden dat ze een voorbeeldfunctie vervullen, terwijl slechts veertig procent van de ambtenaren het daarmee eens is.

Wettelijke bepalingen
Bij de wettelijke bepalingen is de conclusie in het rapport dat de ambtelijke, bestuurlijke en volks-vertegenwoordigende organisaties deze over het algemeen naleven. Enkele wetten en normen vragen nog om verdere implementatie. In de ambtelijke organisatie gaat het vooral om de regelgeving voor kwetsbare functies en financiële belangen én scholing en vorming op het gebied van integriteit.

Eenduidigheid en zorgvuldigheid
Voor de uitvoering van integriteitonderzoeken naar (mogelijke) inbreuken bestaat behoefte aan eenduidigheid en zorgvuldigheid. Handelen en nalaten wordt steeds sneller besproken en in de media gebracht. De snelheid en impact van media spelen daarbij een belangrijke rol. 

Hoe?
De nadruk bij de bevordering van integriteit in het openbaar bestuur ligt steeds meer op het positief stimuleren van zowel de ambtelijke, bestuurlijke en volksvertegenwoordigende organisaties en het beleggen van een centrale verantwoordelijkheid bij de burgemeester en Commissarissen van de Koning. Dat is een goede zaak. Er zijn ook veel instrumenten ontwikkeld binnen de sector. Tegelijkertijd is daarmee nog niet duidelijk hoe een burgemeester aan zijn verantwoordelijkheid invulling dient te geven. Het belangrijkste thema lijkt te zijn: hoe organiseer je een praktisch werkend en handelbaar integriteitbeleid?