Home » Openbaar bestuur

Openbaar bestuur

De publieke sector bevindt zich in een turbulente tijd. Dagelijks wordt het algemeen belang afgewogen tegen vele vormen van individueel belang. De decentralisatie van zorgtaken, het op orde brengen van grondposities, het stimuleren van de woningbouw en het bieden van openbare orde en veiligheid zijn slechts enkele voorbeelden van zaken waar belangen kunnen botsen. Deze ontwikkelingen en de hiermee gemoeide middelen trekken ook partijen aan die mogelijk een ander belang dienen dan het algemene of het publieke belang.

Voorkomen is beter dan genezen
De burger verwacht van een overheid, die besluiten neemt over zaken die hem of haar aangaan, dat deze zelfde overheid integer handelt en dat zichtbaar waarborgt. Wordt het vertrouwen geschaad, dan kost het veel moeite en soms veel leergeld om geloofwaardigheid opnieuw op te bouwen. Door preventief in te zetten op het waarborgen van de ambtelijke en de bestuurlijke integriteit wordt  financiële en reputatieschade voorkomen. Het formuleren van een integraal integriteitsbeleid en het voeren van risicomanagement zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.

Zorgvuldig onderzoek
Wordt de integriteit geschonden of moet dat worden onderzocht, dan is  houding en gedrag hierbij van groot  belang. Een gedegen onderzoek, professioneel uitgevoerd en kwalitatief geborgd is van cruciaal belang om ‘feiten en omstandigheden’ boven tafel te krijgen en te kunnen presenteren in de gewenste context. Geloofwaardigheid en betrouwbaarheid staan op het spel en iedereen kijkt mee. Dat vergt een zorgvuldig proces en een goede balans tussen feitenonderzoek, verantwoording afleggen en een perspectief voor de toekomst.

 

Interesse?
Heeft u vragen of wilt u met ons in gesprek? Neemt u dan contact op met Hessel van Bruggen via hessel.vanbruggen@hollandintegritygroup.nl of Peter Otten via peter.otten@hollandintegritygroup.nl of telefonisch op +31 (0)20 491 7720.