Home » Preventie

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Een goede inrichting van organisaties, het borgen van een optimaal functionerend integriteitsbeleid en het voeren van goed frauderisicomanagement zorgt ervoor dat organisaties zich kunnen richten op de kern van hun bedrijfsvoering: het zo goed mogelijk bedienen van de klant of de burger.

Kennis en ervaring
Door onze lange staat van dienst op onderzoeksgebied, waarbij we veel onderzoeken naar ongewenst gedrag en fraude hebben uitgevoerd, zijn wij als geen ander in staat te adviseren over preventie en detectie van dergelijk gedrag. Wij helpen organisaties om zich tegen bedreigingen te wapenen, vroegtijdig ‘rode vlaggen’ te signaleren en zorgen ervoor dat organisaties weten met wie zij zaken doen en wie zij in dienst nemen.

Holland Integrity Group is in staat organisaties op strategisch en beleidsniveau bij te staan. Ook kan HIG processen begeleiden en ondersteunend in de uitvoering zijn.