Home » Professionele dienstverleners

Professionele dienstverleners

De Nederlandse economie is een open economie met een kleine binnenlandse markt en een grote buitenlandse markt. Accountants, advocaten, fiscalisten, notarissen en trustkantoren vormen een onmisbaar onderdeel in de dienstverlening aan Nederlandse en buitenlandse marktpartijen binnen de ‘BV Nederland’. De administratieve, fiscale en juridische dienstverlening in Nederland staat internationaal in hoog aanzien. Nederland met een groot aantal landen belastingverdragen overeengekomen, teneinde internationale handel en investeringen te faciliteren. Zo wordt geschat dat jaarlijks € 900 miljard middels trustkantoren door Nederlandse doelvennootschappen stroomt.

Bouwen aan vertrouwen
De toegenomen verjuridisering vanuit de Anglo-Amerikaanse wereld neemt al jaren toe. Ook zet de tendens bij advocaten- en accountantskantoren door dat specialisten zelfstandige niche kantoren starten. Tegelijkertijd worden professionele dienstverleners geplaagd door uiteenlopende incidenten, die de reputatie van de betrokken dienstverleners en de gehele beroepsgroep geen goed doen. De roep vanuit de maatschappij en politiek om aanvullende maatregelen, nieuwe wet- en regelgeving en scherper toezicht op de diverse groepen professionele dienstverleners wordt luider.