Home » Screening

Screening

Klopt het beeld dat uw beoogde zakenpartner, uw cliënt, de potentiële huurder of het nieuwe directielid van zichzelf schetst? Voordat u met iemand in zee gaat, is het goed zijn of haar achtergrond te kennen en te weten of zich zaken hebben voorgedaan die u of uw stakeholders kunnen schaden. Het is onze ervaring dat in ruim 50% van de integriteitonderzoeken zaken naar boven komen die u als opdrachtgever zou moeten weten, teneinde in de toekomst niet onaangenaam verrast te worden met bepaalde gebeurtenissen of feiten. Dat betekent niet dat uw toekomstige cliënt het predicaat ‘niet-integer’ krijgt, maar dat u geïnformeerd wordt over bepaalde zaken die in het kader van uw toekomstige zakelijke relatie relevant kunnen zijn. Indien nodig, kunt u op grond van deze informatie afspraken maken en een professionele, transparante zakelijke relatie ontplooien. Niets blijkt zo vervelend in een zakelijke relatie te zijn als na lange tijd onverwachts geconfronteerd te worden met vervelende gebeurtenissen die nooit besproken zijn. Hierdoor wordt het onderlinge vertrouwen beschaamd, wat ongewild kan leiden tot de nieuwe bedenkingen bij nieuwe toekomstige voorvallen.

Wettelijke verplichting
Financiële instellingen, professionele dienstverleners, zoals makelaars, advocaten en fiscalisten, en zogeheten handelaren in goederen van grote waarde, zoals antiekhandelaren, verkopers van exclusieve boten, auto’s en vliegtuigen, zijn wettelijk verplicht om de integriteit van potentiële cliënten voorafgaande aan de acceptatie te beoordelen. Andere marktpartijen, zoals multinationals, woningcorporaties en het openbaar bestuur, onderkennen het belang om bij het aangaan van belangrijke relaties, het aanstellen van belangrijke functionarissen of het nemen van belangrijke besluiten het onderwerp ‘integriteit’ bespreekbaar te maken en transparantie aan de zakelijke relatie te vragen.