Home » Training

Training

Training is een cruciale succesfactor in het bevorderen van bewustzijn. Bij thema’s als integriteit, cultuur, fraudebewustzijn en veiligheid is het aanleren van kennis en vaardigheden essentieel om ieders doen en laten kritisch te kunnen waarnemen en bespreekbaar te maken. De  persoonlijke overtuigingen en voorkeuren spelen echter ook een cruciale rol, waardoor het lastig blijkt aangeleerde kennis en vaardigheden ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen. Een andere en meer persoonlijke vorm van training of coaching is daarom nodig om managers en medewerkers in de praktijk scherp en met een positieve toon te laten werken en bijsturen. Buiten de comfortzone of geconfronteerd met de eigen blinde vlekken leert men het meest. In onze trainingen zoeken we naar de beste mix van leervormen.

Maatwerk
Holland Integrity Group biedt een breed aanbod van trainingen en coaching op alle managementniveaus. Onze in-company trainingen, externe trainingen en workshops zijn gericht op de weerbarstige en uitdagende materie en praktijk. We behandelen casuïstiek, stellingen en dilemma’s en leren medewerkers om op het juiste moment de juiste vragen te kunnen en durven stellen aan de juiste personen.

Ervaring
Wij trainen onder andere medewerkers op het gebied van interviewtechnieken. Of auditprofessionals en riskmanagers in frauderisicomanagement. In de vastgoedbranche geven we trainingen over het onderwerp vastgoed en ethiek.

Interesse?
Heeft u vragen of wilt u met ons in gesprek? Neemt u dan contact op met Hessel van Bruggen via hessel.vanbruggen@hollandintegritygroup.nl of telefonisch op +31 (0)20 491 7720.