Home » Transport & Logistiek

Transport & Logistiek

Logistiek moet efficiënt en effectief zijn. Nederland is door zijn open economie en uitstekende logistieke infrastructuur één van de belangrijkste vervoershubs van Europa. De sector krabbelt na enkele slechte jaren langzaam op. Tegelijkertijd zorgen geopolitieke spanningen voor grote verschillen per lang of regio. De verwachting is dat ook bij lage economische groei de logistieke sector op zijn minst gelijk van omvang zal blijven. Internationale wet- en regelgeving zorgt voor harmonisatie van regels met het doel transport nog efficiënter te maken. Grenzen vervagen of zijn verdwenen. Internationale handelstransacties worden met betrokken partijen in de cloud gedeeld en betalingen volgen soms fiscaal gedreven routes, waarbij een veelheid aan landen betrokken kan zijn.

Wet- en regelgeving
In het kader van internationaal geldende sanctiewetgeving zijn voorwaarden en restricties aan producenten, afnemers, vervoerders, bankiers en verzekeraars opgelegd voor de handel in, het vervoer, de financiering en de verzekering van bepaalde goederen. In sommige gevallen mogen militaire of nucleaire goederen of hoogwaardige technologieën niet aan bepaalde landen worden geleverd. De eisen die aan de handel in deze goederen worden gesteld, kunnen een behoorlijke impact op de business van organisaties hebben. Het niet voldoen aan deze geldende sanctiewet- en regelgeving kan verstrekkende consequenties hebben.

Criminaliteit
Uit onderzoek blijkt dat de economische crisis ertoe heeft geleid dat de drempel voor personen en bedrijven om zich in te laten met criminaliteit lager is geworden. Het is een gegeven dat criminelen voor een belangrijk deel gebruikmaken van bestaande handelsinfrastructuren. Aangezien Rotterdam verreweg de grootste West-Europese haven is en Schiphol de derde grootste luchthaven van Europa is, kent Nederland daarmee een relatief groot aantal opslagbedrijven, transportbedrijven, expediteurs en andere specialisten. Schiphol en de Rotterdamse haven maken deel uit van de zogeheten vitale infrastructuur: onderdelen van onze economie die niet gemist kunnen worden en daarom een hoog risicoprofiel kennen. Niet alleen op het vlak van terrorisme, maar ook op het gebied van smokkel, drugshandel en financieel-economische criminaliteit zijn belangrijke risico’s te onderkennen. Uitval van deze main ports of verstoring van de activiteiten zou grote gevolgen hebben voor de economie.