Home » Trustkantoren

Trustkantoren

De trustsector is de ‘gatekeeper’ voor een keur aan ondernemingen en doorstroomvennootschappen waar op jaarbasis €8.000 miljard doorheen stroomt. Niet zelden worden dergelijke geldstromen in de publieke opinie gekoppeld aan belastingontduiking en witwassen. De Nederlandse trustsector ligt momenteel onder een vergrootglas en heeft daardoor al enige tijd de aandacht van Nederlandse en Amerikaanse overheden, toezichthouders en NGO’s.

Incidenten en nieuwe wet- en regelgeving
Recente en eerdere bevindingen van onderzoeken van DNB wijzen uit dat de Nederlandse trustsector onvoldoende aantoonbaar inzicht in de risico’s heeft als gevolg van ontoereikend cliëntonderzoek (en vastlegging daarvan), dat onvoldoende monitoring van transacties plaatsvindt en dat onvoldoende inzicht in de zogeheten UBO’s en de herkomst en bestemming van inkomen en vermogen bestaat. Dit betekent in essentie dat aan de belangrijkste eisen van een integere en beheerste bedrijfsvoering niet wordt voldaan.

Cultuurverandering
Van trustkantoren en hun bestuurders wordt verwacht dat ze risico’s kennen en effectieve maatregelen treffen waarmee risico’s worden beheerst. Naast adequaat cliëntonderzoek en transactiemonitoring betreft dit vooral ook sturing geven aan een interne cultuur die resulteert in integer gedrag.

Regeling Integere Bedrijfsvoering
De nieuwe Regeling Integere Bedrijfsvoering zal zich voornamelijk richten op de onafhankelijke monitoring binnen trustkantoren van de effectiviteit van de getroffen maatregelen. Indien trustkantoren dit niet zelf kunnen organiseren, zullen zij dit moeten uitbesteden.