Home » Verdwenen vermogen

Verdwenen vermogen

Het terughalen van verdwenen gelden of het verhalen van de financiële schade op de betrokkenen, die verantwoordelijk zijn voor eventuele onregelmatigheden, is een onderwerp waar veel onduidelijkheid en misverstanden over bestaan. Uit onze ervaring blijkt dat het succesvol terughalen van verdwenen gelden mogelijk is. De mate van succes hangt in belangrijke mate af van een aantal met elkaar samenhangende factoren, namelijk:

  • De vroegtijdige betrokkenheid van de forensische onderzoekers, omdat vroeg in het onderzoeksproces nog veel juridische en onderzoekstechnische mogelijkheden ingezet kunnen worden. Het inschakelen van forensische onderzoekers na het verkrijgen van een vonnis in eerste of tweede aanleg heeft weinig zin meer.
  • Een nauwe samenwerking met de opdrachtgever en de juridische adviseurs voor het bepalen van de strategie, het initiëren van juridische procedures en de noodzakelijke gegevensuitwisseling.
  • De lokale juridische en onderzoekstechnische mogelijkheden om ter plaatse gegevens te verzamelen. In landen kan het verzamelen van gegevens om uiteenlopende redenen heel verschillend plaatsvinden.

Holland Integrity Group staat een multidisciplinaire aanpak voor, waarbij diverse specialisten projectmatig samenwerken bij het inzichtelijk maken van onregelmatigheden, het initiëren van juridische procedures en het succesvol terughalen van verdwenen gelden. Wij hebben de kennis en ervaring om u succesvol te ondersteunen bij het terughalen van verdwenen gelden.