Investigative services

SUSPICIONS OF IRREGULARITIES DEMAND A QUICK, ADEQUATE AND CAREFUL RESPONSE

Investigation services

Interdisciplinary research leads to the best results.

Suspicions of irregularities demand a quick, adequate and careful response. Each case is unique: the environment is different, insight into the facts is lacking and the approach must do justice to the interests of all the parties involved. The personal and business interests of the parties are often wide, contrary and diverse.

Specialists in investigation

We distinguish ourselves from other professional service providers by our interdisciplinary composition and approach towards investigations: we dig deeper. In this respect we are truly independent and have gained a broad, international experience. Should it appear to be necessary we use leading eDiscovery tooling. Each case has its own context and different dimensions. Therefore, we do not have a standard approach, but apply one which achieves results in an effective and efficient manner and does justice to the interests of our clients.

Legal steps and strategy

We assess the facts and offer you insight into possible steps under civil law and criminal law in response. When possible, we ensure that missing assets are returned. We call on our international network and use contacts in national and international investigation agencies and regulators, among others. We substantiate legal proceedings by providing investigative data and offer support in making necessary choices.

Graphic cliënt problem
CONTROL OF PROGRESS AND COSTS

A systematic approach gives clients control over the progress and status of an investigation. We work efficiently and effectively: our expertise means that we have shorter turnaround times and realistic fees. We are also uniquely able to recover missing assets. This makes us a leading company in fact-finding investigations and the market leader in asset tracing & recovery.

RELATED ARTICLES

For more information about our investigative services, we refer to our articles.

De Engelse ‘disclosure order’
Related Article
De Engelse ‘disclosure order’
De Engelse ‘disclosure order’ zou in Nederland een welkom ondersteunend instrument zijn om effectief en efficiënt relevante gegevens bij derden in het kader van onderzoeken naar financiële criminaliteit te verzamelen. De Engelse...
Read the entire article in the download
Nalatigheid kan strafrechtelijke consequenties hebben voor bestuurders
Related Article
Nalatigheid kan strafrechtelijke consequenties hebben voor bestuurders
De ‘license to operate’ en professionaliteit van diverse onder toezicht staande instellingen (instellingen) is de afgelopen periode door uiteenlopende incidenten ter discussie gesteld. Bestuurders van deze instellingen lopen het...
Read the entire article in the download
Vraagstukken bij financieel deskundigenonderzoek
Related Article
Vraagstukken bij financieel deskundigenonderzoek
In dit essay wordt aan de hand van een casus ingegaan op de verschillende vraagstukken bij de uitvoering van financieel deskundigenonderzoek naar financieel-economische criminaliteit. Vaak is vastgesteld dat het recht niet...
Read the entire article in the download
Waarheidsvinding bij financieel-economische criminaliteit is een fictie
Related Article
Waarheidsvinding bij financieel-economische criminaliteit is een fictie
De civielrechtelijke aanpak van financieel-economische criminaliteit door private forensisch onderzoekers staat nog steeds in de kinderschoenen. Veel forensisch onderzoekers zijn zich niet bewust van het rechtsbeginsel...
Read the entire article in the download
Geïntegreerde multidisciplinaire aanpak cruciaal
Related Article
Geïntegreerde multidisciplinaire aanpak cruciaal
Private forensische onderzoeken leiden zelden tot het terughalen van verdwenen gelden. Ze leveren vaak niet meer op dan het gedeeltelijk opdiepen van de feiten. De auteurs behandelen alle ins en outs van forensisch onderzoek...
Read the entire article in the download
‘Private enforcement’ van nalatigheid bij financieel-economische criminaliteit
Related Article
‘Private enforcement’ van nalatigheid bij financieel-economische criminaliteit
Nederland heeft, net als ieder ander land, groot belang bij goed werkende, gereguleerde handelsplatformen, waar partijen op basis van betrouwbare data en op transparante en zorgvuldige wijze met elkaar kunnen handelen in financiële...
Read the entire article in the download
'Foreign Direct Investments’ (FDI) screening en financieel economische criminaliteit
Related Article
'Foreign Direct Investments’ (FDI) screening en financieel economische criminaliteit
Ter bescherming van de nationale veiligheid en openbare orde zal ook Nederland buitenlandse investeer-ders gaan screenen. De Europese Commissie en de individuele lidstaten hebben onderkend dat de nationale veiligheid van en...
Read the entire article in the download
‘Checks and balances’ in het proces van waarheids- en rechtsvinding
Related Article
‘Checks and balances’ in het proces van waarheids- en rechtsvinding
Het belang van goede en betrouwbare rechtspraak ligt in de vorm én inhoud van het gehele proces van waarheids- en rechtsvinding. In mijn visie speelt dit zeker op mijn eigen vakgebied van forensische onderzoek van financieel...
Read the entire article in the download
NEED MORE INFORMATION?

Please contact us to discuss your request, if you require more information on the following issues

  • Asset tracing & recovery
  • Integrity due diligence
  • Anti-money laundering
  • Litigation support
  • Forensic technology
  • Security
fingerprint on print plate